Receive More Updates


SMS: Send FOLLOW R_E_T_B To 40404 For Free - EMAIL: REALITYTECHBLOGS@GMAIL.COM
prexblog notifications

Home Home » Archives for 2017

Sunday, 31 December 2017

NASIHOHI 35 Da Zasu Taimaka Wurin Samun Ingantacciyar Rayuwa

______________________
1- ka fara yininka da sallar asubahi da azkar domin samun rabo da tsira.

2- ka zarce da istgfari har sai shaidan ya debe
tsammanin samun rabo a jikinka.

3-kar ka daina addu'a dumin itace igiyar tsira

4-ka tuna cewa mala'iku suna rubuta maganganunka.

5-kyawun yatsu shine ka rika qidaya TASBIH dasu.

6- idan ka shiga damuwa da qunci kace" la ila ha illallah".

7- ka sayi addu'ar talakawa da soyayyan marayu da kudadenka.

8-doguwar sujada 1 wanda aka yita saboda tsoron ALLAH yafi maka bene da aka gina na zinari.

9- ka tauna magana kafin kafadeta domin tana iya zama ajalinka.

10- ka guji addu'ar wanda aka zalunta da hawayen wanda aka hana.

11- kafin ka karanta jaridu da mujallu mai zai hana.kafara karanta alqur'ani.

12- ka zama dalilin gyaruwan iyalanka.

13- ka tilastawa ranka wurin bin dokokin Allah ,
domin ita rai tana umarni ne da sabon Allah.

14- kafin tsufar iyayanka ka daure ka samu yardarsu.

15-tsoffin tufafinka sababbi ne a wurin talakawa.

16- kar kayi fushi , domin rayuwa kadan ce ba kamar yadda kake tsammani ba.

17- tare dakai akwai wanda yafi kowa qarfi yafi kowa wadata, shine Allah.

18- kar ka rufe qofar tuba saboda sabon Allah.
19- sallah itace mafi alkhairin abun da zata taimakeka akan musibu da wahalhalu.

20- ka nisanci munanan zato, zaka huta kuma zaka hutar.

21- dalilin kowane damuwa juyawa Allah bayane, ka juyo zuwa gareshi mana.

22-kayi sallah irin wacce kakeso a shigar dakai qabari tare da ita.

23- idan kaji wanda yake gulma , kace dashi: yaji tsoron Allah.

24-ka dawwamar da kanka wurin karanta suratul MULK domin tana tseratarwa.

25- wanda aka hana( yayi hasara) shine wanda aka hanawa sallar dake cike da tsoron Allah , da idon dake zubar da hawaye.

26- kar ka cutar da bayin Allah nagari wadanda suka shagaltu da bautar Allah.

27- ka sanya soyayyar ka duka zuwa ga Allah da manzonsa.

28- ka yafewa wanda yayi gulmarka, domin ya baka kyautar kyakyawan aikinsa ne.

29- Sallah da ambaton Allah da karatun alqur'ani alqawurane masu nauyi akan qirjinka.

30- duk wanda ya tuna da zafin wuta zai iya hakuri akan sabon Allah .

31- indai ana dare gari yana wayewa, to watarana sai labari tsanani zai zama sauqi.

32- ka nisanci ANCE-KACE ( jita-jita) domin kai game da ayyuka kamar dutsene.

33- kayi sallah da tsoron Allah , domin duk abun da zakayi bayan sallar bai kai sallah ba.

34- ka sanya alqur'ani daf dakai , domin karanta aya daya acikinsa yafimaka duniya da abun dake cikinta.

35- rayuwa akwai dadi, mafi dadin rayuwa shine kaganka da iimaninka.
________________________________
ALLAH Yasa Mudace!
____________________________

Read more

Friday, 29 December 2017

Juma'at Gift To You All

Assalam Alaikum ....
IF you want to win; then win someone's heart.
IF you want to hide something; then hide others faults.
IF you want to acquire something; then acquire knowledge.
IF you want to give something; then give to charity.
IF you want to say something; then say the truth.
IF you want to show something; then show kindness.
IF you want to leave something; then leave your pride.
IF you want to count something; then count your blessings.
IF you want to be happy; then make others smile.
IF you want to share something; then share your knowledge.

🕌🕋Jumma Mubarak🕌🕋

Read more

Some Of The Names Of Prophet Muhammad (S. A. W)

1⃣muhammad
2⃣ahmadu
3⃣hamidu
4⃣muhmudu
5⃣ahiidu
6⃣wahiidu
7⃣mahiin
8⃣hashirun
9⃣AQubu
🔟DAHA
11)MANSUR IMAM
12)dahiru
13)mudairu
14)dayyabu
15)sayyadu
16)rasulu
17)nabiyu
18)rasulur rahmati
19)Qayyimu
20)jami'un
21)mugtafi
22)mugaffa
23)rasulul malahimi
24)rasulur rahati
25)kamilu
26)ikililun
27)mudassir
28)muzammilu
29)abdullahi
30)habibullah
31)safiyyullah
32)najiyullahi
33)kalamullahi
34)katimul anbiya
35)khatimur ruslu
36)muhyi
37)munji
38)muzakkiru
39)nasiru
40)yasin
41)nabiyyur rahmati
42)nabiyun taubati
43)harisun alaikun
44)mu'alumun
45) shahidun
46)shahiru
47)sha'hidu
49)mash'hudu
50)bashiru
51)naziru
52)munziru
53)nuru
54)sirajan
55)misbahu
56)hudan
57)mahdiyyu
58)muniru
59)da'in
60)mad'uwun
61)mujibu
62)mujabu
63)hafiyyu
64)afu'wan
67)waliyyun
68)haQQun
69)kawiyyun
70)aminu
71)ma'amunu
72)karimu
78)mukarramu
79)makinu
80)matinu
81)mubinu
82)mu'ammalu
83)zuo,Quwati
84)zuo,hurmati
85)zuo,izzin
86)zuo,fad'lin
87)muda,un
88)mudi,un
89)Qadamun sidQi
90)rahmatun
91)bushra
92)gausu
93)gaisu
94)giyasun
95)hadiyatullah
96)urwatu wuthQa
97)siradallahi
98)siradun mustaqeem
99)zikirrullahi
100)saifullahi
101)hizbullahi
102)najimus thaqib
103)musdapha
104)mujtaba
105)muntaqa
106)ummiyu
107)muktarun
108)ajiru
109)jabbaru
110)abul qasim
111)abu dahirii
112)abu dayyib
113)abu ibrahim
114)mushaffa'u
115)shafi.un
116)salihu
117)muslihu
118)muhaiminu
119)sadiqu
120)musadduqu
121)sidqu
122)sayyadul mursalina
123)imamul muttaqiin
124)qaidul gurril muhajjilin
125)kalilur rahman
126)barru
127)mubarru
128)wajiihu
129)nasihu
130)na'sihu
131)wakilu
132)mutawakkiku
133)kafilu
134)shafiqu
135)muqimus sunnati
136)muqaddasu
137)ruhul Qudusi
138)ruhul haQQi
139)ruhul Qisdi
140)ka'afi
141)muk tafin
142)baligun
143)muballigun
144)sha'afin
145)wa.silun
146)mausulun
147)sabiQun
148)sa'iQun
149)haadin
150)muhdii
151)muqaddamu
152)azizu
153)fadilun
154)mufaddalu
155)fatihu
156)miftahu
157)miftahur rahmati
158)miftahul jannati
159)alamul imani
160)dalilul khairati
161)musahhihul hasanati
162)muqilul asarati
163)safuhu aniz zallati
164)sahibus shafa'ati
165)sahibul maqami
166)sahibul qadami
167)makh susu bil izzu
168)makh susu bil majdi
169)makh susu bish sharafi
170)sahibul wasilati
171)sahibus saifi
172)sahibul fadilati
173)sahibul izari
174)sahibul hajjati
175)sahibul suldani
176)sahibur rida,i
177)sahibud darajati rafi ati
178)sahibut taji
179)sahibul migfari
180)sahibul liwa'i
181)sahibul mi.iraji
182)sahibul qalibii
183)sahibul baraqi
184)sahibul alamati
185)sahibul khata.tami
186)sahibul bur.hani
187)sahibul bayani
188)fasihul lisani
189)mudaihirul jinani
190)ra.ufun
191)rahimun
192)azunu khair
193)sahibul islami
194)sayyadil kaunauni
195)ainun na.im
196)ainul gurri
197)sa.adullahi
198)sa.adul khalki
199)khadibul umami
200)ka.shiful kurabi
201)rafiur ratbi
203)izzul arabi
203) sahibul bayan
204)sahibul faraji
205)sahibul alami
206)mugam gamu
207)azimal Qararu
208)zuo.mukanatin
  

Read more

BIOGRAPHY OF RASULULLAH (S. A. W)


★NAME : - Muhammad (SAW)
★FATHER :- Abdullah
★MOTHER :- Ameenah
★PROFESSION :- Business man, then a Prophet.
★DATE OF BIRTH :- 12th Rabii' Al- Awwal
★PLACE OF BIRTH:- Makkah
★RESIDENCE:- Makkah then moved to Madina
★LIVE IN MAKKAH: - 50 years
★LIVE IN MADINA: - 13 years
★YEARS OF PREACHING: - 23
★AGE :- 63
★YEARS ACTIVE:-583–609 CE as merchant
609–632 CE as religious leader
★DEATH DATE :- June 8, 632.(11th after Hijra)
. A C T I O N S
(1) Virtue
(2) Preaching
(3) Jihad in Islam
. B E H A V I O U R
(1) Peace and Justice
(2) Loving of every body
(3) Liking of Muslims
(4) Regardful of any organ
(5) philanthropic
WIVES MARRIED PERIOD
(1) Khadija bint Khuwaylid 595–619
(2) Sawda bint Zamʿa 619–632
(3) Aisha bint Abi Bakr 619–632
(4) Hafsa bint Umar 624–632
(5) Zaynab bint Khuzayma 625–627
(6) Hind bint Abi Umayya 625–632
(7) Zaynab bint Jahsh 627–632
(8) Juwayriyya bint al-Harith 628–632
(9) Ramla bint Abi Sufyan 628–632
(10) Rayhana bint Zayd 629–631
(11) Safiyya bint Huyayy 629–632
(12) Maymunah bint al-Harith 630–632
(13) Maria al-Qibtiyya 630–632
. C H I L D R E N
★Boys:-
(1) Al-Qassem
(2) Abdullah
(3) Ibrahim
★Girls:-
(1) Zaynab
(2) Ruqayyah
(3) Ummu Kalthoom
(4) Fatima
Please share if you love prophet Muhammad (S A
W)

Read more

Interruption Of Tawaaf Or Sa’ee

If a person is performing tawaaf (circumambulation around the Ka‘bah) or sa‘ee (between Safa and Marwah), and he finds himself in need (e.g., he is thirsty and needs to drink something, or loses one of his family members and stops to look for him, or becomes tired and needs to take some rest), then if the break is short and is recognized as such (‘urfan), he may then continue from where he left off. In the case where the prayer is called and he interrupts his tawaaf to pray, the scholars have disagreed on this issue. The most cautious opinion is that when he continues his tawaaf, he should not count the last round which he left incomplete when he interrupted his tawaaf in order to pray. (Ibn Baaz: Fataawa al-Hajj wa’l-‘Umrah, p. 80; al-Majmoo’ li’l-Nawawi, 8/49).

The issue of taking a rest in tawaaf and sa’ee, however, is based on the condition that tawaf and sa’ee should be uninterrupted. In sa’ee, continuity is not a requirement according to the best opinion. (al-Mughni ma’a al-Sharh al-Kabeer, 3/414) So, if a person is performing sa’ee, and he breaks after some of the rounds, and then comes back to complete them, this would be considered permissable. However, regarding continuity of tawaaf, the scholars have two opinions:

That continuity is waajib (mandatory), and that a long interruption without due justification nullifies the tawaaf.

That continuity is a sunnah, and the tawaaf is not nullified even though the break was long. (This is the opinion favoured by al-Nawawi in al-Majmoo’, 8/47)

However, it is better to act according to the first opinion, to be on the safe side.

Read more

Thursday, 28 December 2017

How to Patch And Get Unlimited Coins, Gold, Money On Almost Any Android App/Game Using Lucky Patcher App

Hello Guys, today I'm going to teach you how to use Lucky Patcher apk to buy anything like gold,coins,money,dollars e.t.c from any apps and games for free.

How To Buy All Gold Coins Money Upgrades and ETC with hacked lucky patcher for free.

Your phone must be Rooted

1-First of all download and install this lucky patcher :-Here

2-After that open it and follow these screenshots to hack your playstore 

3-Open the lucky patcher grant it root access and if it ask for update update it after all that click on toolbox 

4-After that click on install modded google  playstore.

5-After that click on modded Google play store version 6.3.16.

6-After that click on install.

7-After that you'll wait for a while for it to process it might take some time so be patience and wait for the loading to complete.

8-After that your phone will reboot then open the lucky patcher again and click the tool again 
9-After that click on Block Ads 

9-After that click on  Block Ads on Device.

10-After that you'll wait a little and you'll see a notice saying
"Host File Updated"

11-After that click on playstore and then you'll see some options,
Then click on Open Menu of Patches.

12-After that you'll see this message just ignore it and click on. YES 

13-After that click on Support patch for inApp and LVL emulation 

14-After that click on Apply 

15-After that you'll wait for the
Analyzing strings
Analyzing results
Patching and Creating .odex with changes to complete processing.

16-After that you'll get this success message which means you've hacked your play store successfully just click on OK.

17-After that lunch any of your apps or games that you want to upgrade its coins gold money and so on through the lucky patcher click on the app or game and click on
Lunch App I lunched fast racing 3D.

18-Once the game or app you lunched loads finish proceed to the store or the place you want to upgrade.

19-I click on upgrade and it says I don't have enough dollars that if I want to get more and I click on BUY.

20-After that it load some options for me to chose what I want to buy and I chosed the highest of all dollars which is
$1600000 golds @ $99.99
With it I can buy everything on the game in and out.

20-When you go ahead to buy the thing you want immediately you click on BUY you'll see this option on lucky patcher that says do you want to get this item for free
Just click on YES and the thing will be free live and direct.

21-After that you can then enjoy your apps and games for free live and direct as you can see I bought unlimited dollars for free and unlocked many items.


With this guide you can get anything for free both online and Offline  apps and games. Enjoy

Stay Connected To Realitytechszone.com.ng For More Updates. 
Read more

What You Should Know About Zina In Islam

WHAT IS ZINA?

It means fornication
and adultery,  where a man involves in a sexual intercourse with a woman to whom he is not lawfully married to

Zina is having prohibited sexual intercourse Out side Marriage And It's  is illegal , Haram in Islam.

Allah Said

💦 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

And come not near to the unlawful sexual intercourse. Verily, it is a Fahishah [i.e. anything that transgresses its limits (a great sin)], and an evil way (that leads one to Hell unless Allah forgives him).  (Al-Isra 17:32)

WHAT ARE THE CAUSES OF ZINA?

🌱Lack Of ISLAMIC Knowledge.
🌱 Being Weak in Learning ISLAM
🌱Shaking Hands with Opposite  sex it's Not Allowed in Islam Prophetﷺ said better be nailed in the head than Shaking hands.
🌱 Having too much highly Asocialised male friends.
🌱Delay Of Marriage For many Years that make u Do Zzina .
🌱Making Marriage Expensive With much Demands from Parents.
🌱Mixing Schools Ie Girls And Boy in same School
🌱Keeping Your Self out of Wudhu Prophetﷺ Said Wudhu Keep SHAITWAN a way from you.
🌱 Listening And Much love to MUSIC.
🌱 Not keeping your Eyes And Hands Towards Opposite Sexes
🌱Using Drags And Intoxication.

WHAT ARE THE EFFECTS OF ZINA?

🌱 Big Purnishment From Allah .
🌱Un-Wanted Pregnancy Through ZINNAH
🌱ZINNAH weakens ones Sexual Man power hood .
🌱Lead To HARAM Babies Islamically
🌱Zina Puts You in a Permanent Sense of Guilt that Hunts You All your time .
🌱It Deprives Barakah from Your Earnings
?It Raises Divorce Rate in the Society
🌱Destroys a girl's, Boys Respect, life/Name, Image in Society.
🌱It Breeds Unwanted Children in the Streets
🌱 Removes Marriage in Society .It Steals Your Interest for Halal Intercourses
🌱It Can Become An  Addiction if you don't prevent Early .
🌱 It Makes a Bad Example Out of You
🌱 Di~virgin a female Before Marriage .
🌱 Disgracing your family, Religion and Future.
🌱It Leads to the Killing Innocent Souls (Abortion)
🌱 Lead To Sexual Transmitted Diseases

       PREVENTION OF ZINA

💧By Fearing Allah Knowing that He Gonna Purnish You for Zzina.
💧Keep Your Self On FASTING SUNNAH Days Monday , Thursday, White Days .
💧Getting Married To some one you Love Early
💧By holding your dignity in school or home or
anywhere in the society.
💧 Keeping Your Self with Wudhu { Ablution }
💧 Preventing Pornography websites/videos and
photos.
💧 Dealing with Opposite boyfriends/ girlfriend
💧Avoid Shaking Hands with opposite Sexes
💧Have self respect.
💧Keeping Your self in Learning ISLAM Avoid Clubs , Music Launch etc.
💧Minimise on walking At night 
💧 Ladies Never Walk Alone it's Also not Allowed in Islam 
💧Dress decently, maturely, respectfully and also
Islamically That's Hijab And Allah And Prophet Muhammadﷺ Taught us.
💧Avoid Bad Groups And Bad people  who Talk more About Zzina .
💧Avoid Inboxing Girls or Boys on SOCIAL Media
💧Keep Your Eyes Down Towards Opposite Sexes

Etc

Let's fight Fornications And Zzina in our Society keep Sharing to other Groups and Individual

Read more

Some Love Text Messages To Send To Your Lover

Many people are ashamed of themselves just because they lack Sweet and good speech to talk with their love ones. Here are some love poems, letters and quotes that will help you.

FIRST STAGE, LETTER WRITING.

1- Letter One
My thoughts are with you My dear and beloved (name) I know you are distant for now and meanwhile I can't help but feeling low and sad, but soon I realize, this time we are apart, occurs for a number of reasons, most against our will, and I sometimes think this can actually be a helpful experience, contributing for a life filled with harmony, love, peace and joy in the future. I trust you completely. I keep you in my heart, in the coziest corner, warmer, most docile and loving at his disposal. This little heart stays radiant when I remember your multitude of qualities, your virtues, and so, he beats softer and more cheerful. When thinking of your few "mishaps", my soul fills with compassion in a way that I accept you the way you are, but at the same time I make myself always willing in lending you a hand, intended to help you overcome any difficulty, because I truly love you. When my thoughts are upon you and with you I have no fear whatsoever, not even about the future. I know we already went through some tough times, but I know we learned from then. I know that "the rest of our lives" is not what's to come, but what has already been. I'm sure that our path, from now on, will be lit by sunlight's joy and the moon's most romantic night sky she can provide. Kisses, From your's truly (signature)

2-Letter Two
Since the first instant My beloved (name) I love and adore you. Ever since I first laid eyes on you I was certain they would never again picture sweeter image. Your beauty and finesse seduced me right away. Your voice reached my ears like the sweetest melody, beating the lustful pulse of my aching heart. Ever since that first glance my life shifted as a whole, because in an instant I understood what love really is, because I understood that when love and joy are shared, move intense they become, and that grief and hardship are a lesser burden when faced with clarity and trust. Loving you makes me feel safer and more alive. Bring me the courage to search, in purest spring, the water that will quench our trust, the strength to reach for the ripest fruit that insisted in growing in the highest branch, energy to overcome each and every obstacle and to have a forever open chest and a willing heart to keep you warm, body and soul, always. I will always be aware of this love and a constant readiness to review this feeling is a promise, of a truthful worship I have towards you. Have absolute certainty that my biggest fulfillment is knowing that I can make you the happiest woman and the most beloved in this earth, because I dedicate my seconds to this goal. Receive this with all my love! With care, (signature)

3- Letter three
Love's true path My sweet and Darling (name) Today I feel very happy because I notice at each and every instant the importance you represent to me and the strength you transmit, so that I can face whichever obstacle without fear or insecurity, moved only by an infinite will to make you as happy as I feel this minute. You are gorgeous and adorable, capable of making me realize how good it is to feel alive, how good it is that your presence makes me grow and transform into a better person, capable of turning dreams into reality and make the result of those dreams, now shared by us both, and eternalizing then into an ambience of harmony, care and love. My life without you would lack meaning, lack sense. Without you I would be nothing but a wandering errant, searching for my path that could lead me to happiness's door. But with you around, by my side, close to me, I'm certain of having made the right, safer and yet romantic choice. I feel that all this love and care, that I share here with you, goes both ways and it fills my heart with peace and joy. Gazing endlessly into your deep yet sweet eyes, I realize the tender and pure light that pours from your heart and soul. I shall never let this feeling that joins us perish. Never, by any chance, let us dript away from love's true path, built on complicity and affection. I love you and forever will! Love, (signature)

SECOND STAGE, SOME QUOTES

As we grow older together, As we continue to change with age, There is one thing that will never change. . . I will always keep falling in love with you. - Karen Clodfelder
Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never... never forget it. - Curtis Judalet
The soul mate is what we aspire to and like to understand about us, is what we deem to be perfection, purity and endless regarding our own being. - Sorin Cerin
The people who dont study have very less things to think upon.
Always love books. Bcoz books r best friends in loneliness.

LAST STAGE, POEM'S

What I Love About You I love the way you look at me, Your eyes so bright and blue. I love the way you kiss me, Your lips so soft and smooth. I love the way you make me so happy, And the ways you show you care. I love the way you say, "I Love You," And the way you're always there. I love the way you touch me, Always sending chills down my spine. I love that you are with me, And glad that you are mine.

If I could have just one wish, I would wish to wake up everyday to the sound of your breath on my neck, the warmth of your lips on my cheek, the touch of your fingers on my skin, and the feel of your heart beating with mine... Knowing that I could never find that feeling with anyone other than you.

A gentle word like a spark of light, Illuminates my soul And as each sound goes deeper, It's YOU that makes me whole There is no corner, no dark place, YOUR LOVE cannot fill And if the world starts causing waves, It's your devotion that makes them still And yes you always speak to me, In sweet honesty and truth Your caring heart keeps out the rain, YOUR LOVE, the ultimate roof So thank you my Love for being there, For supporting me, my life I'll do the same for you, you know, My Beautiful, Darling Wife.

An Entrapment My love, I have tried with all my being to grasp a form comparable to thine own, but nothing seems worthy; I know now why Shakespeare could not compare his love to a summer's day. It would be a crime to denounce the beauty of such a creature as thee, to simply cast away the precision God had placed in forging you. Each facet of your being whether it physical or spiritual is an ensnarement from which there is no release. But I do not wish release. I wish to stay entrapped forever. With you for all eternity. Our hearts, always as one. - Anthony Kolos -

A stranger you were once. Then, with a gentle look you took my hand. As our lives engaged, you lit my life and I held both your hands. Now that decades have passed, ours souls have indeed become one. How fortunate we are that we have found the love so true that everyone dreams about.
Read more

Kadan Daga Cikin Bayani Akan Mutuwa

MUTUWA ITACE BABBAN WA'AZI KUMA AYA GA DUKKANIN MAI HANKALI DA TUNANI, KUMA ITACE ABU NA FARKO WANDA IDAN MUTUM MAI IMANI YA TUNO TA KUMA YA TABBATAR SAI YA DANDANI DACINTA YAKE RAGE BURI A RAYUWA.

MUTUWA ITACE TAZAMA DOLE GA DUKKAN MAI RAI SAIYA DANDANA DACINTA  KO YANASO KO BAYASO BA TARE DA SANIN LOKACIN DA ZATA ZOBA BATA KWANKWASA KOFA KO SANAR DA LOKACIN ZUWAN MAI AJALI KUMA ITACE DUKKAN MASU IMANI BASA IYA BACCI SAI SUN TUNATA.

MUTUWA ITACE BAKUWAR DA BATA SALLAMA, BATA FADIN ZUWANTA, SAI DAI KAWAI TAZO TA TAFI DA MUTUM BAGTATAN AKAN AIKINSA NA ALKHAIRI KO SHARRI.
MUTUWA ITACE KOMAI KUDINKA A DUNIYA KUMA KOMAI MULKINKA IDAN LOKACIN ZUWANTA GAREKA YAYI SAI TAZO TA TAFI DA KAI DAGA KAI SAI HALINKA BA KUDI KUMA BABU MULKI, DAGA KAI SAI HALINKA.

DAG KARSHE

TABBAS DUK LOKACIN DANA TUNA DA CEWAR WATAN WATA RANA FA ZAM MUTU, KUMA BANSAN RANA KO LOKACI DA MUTUWAN ZATA ZOMIN BA, BANSAN WURIN KO A HALIN DA MUTUWA ZATA RISKENI BA, WANNAN ABU YANA MATUKAR TADAMIN HANKALI DON HAKA MUNA FATAN ALLAH KASA MUYI KYAKWAN KARSHE, MU CIKA DA KYAU DA IMANI, KUMA ALLAH KASA ALJANNAH FIDDAUSI ITACE MAKOMA TA KARSHE A GAREMU BAKI DAYA BADAN HALINMU BA SAI DAN YAFIYANKA DA RAHAMARKA YA ALLAH.

Read more

Having a Mathna, Is It A Curse To You Or A Blessing

Most of the brothers you meet these days are working towards having a 2nd wife. The most annoying thing is that they can't even make adequate provision for their wife and kids, yet they feel the need to add to the burden.

A brother who can't not give a meagre five thousand naira a week to his wife for house keep also talks about having a mathna.

A brother who finds it difficult to pay his children's school fees in mushroom schools is also talking about mathna.

A brother that can't  give his wife mere twenty thousand naira annually for her to change of her wardrobe and that of the kids, is also eager to take a mathna.

A brother who finds it difficult to give just one thousand to his wife weekly for hairdo, can't wait to have a mathna too.

A brother who can't take his wife and kids for outings/relaxation once a month also want a mathna.

A man who doesn't even have enough time to spend with his wife and kids also wants to be bring in another woman to suffer.

Do you intend having a mathna for selfish reasons or for the sake of Allah?

Are you marrying women for them to assist you with your responsibilities?(ie by buying  clothes, shoes, or even feeding herself and the kids) cos you, as the figure head can't make adequate provision .

You drop whatever amount that is convenient to you for them to spend, not minding if your wife is going thru hardship to manage whatever peanut you drop, or how much she needed to add, to the little you drop to ensure the comfort of herself and the kids.

My brother, do you fear Allah atall?

The purpose of having/taking a mathna is to ease the burden of the sister(s) not for you to add more burden unto her and kids.

We should remember the day we shall stand before our Creator to account, whatever reason(s) we give to justify our act of irresponsibilty, isn't going to hold water on the day of reckoning.

There are numerous sunnah that needs to be revived, why must it be having a mathna?

If u don't have the means or can't make adequate provisions, pls for the sake of your hereafter, engage yourself in more suitable/beneficial sunnah, that will bring unto you Allah's rahma, and not His wrath.

FEAR ALLAH!

My brother, is having a mathna a blessing to you or a curse?

Read more

Wednesday, 27 December 2017

A VERY TOUCHING AND TRUE STORY.

Uncle Ibrahim, a Turkish Muslim aged 50 years owned a ration shop in a building which contained a Jewish family in France - this was in 1957.

Every morning the Jewish family sent their son Jade, aged 7 years to his shop to buy things, but Jade also used to steal a packet of chocolate every day from Uncle Ibrahim's shop.

One day Jade bought his shopping but forgot to steal, and as he was about to leave, Uncle Ibrahim called on him saying:
"You forgot the packet of chocolate today..."
Jade was scared...and asked:
"Were you seeing me every day?"
Replied uncle Ibrahim:
"Yes! And this is your packet for
today."

Jade promised not to steal chocolate again, and Uncle Ibrahim asked him to make a promise that he will never steal anything again forever!
Jade continued to buy from Uncle Ibrahim and picked his packet of chocolate daily with saying I've taken my chocolate whilst leaving.

Through time the relationship became stronger and Jade started telling Uncle Ibrahim his secrets as well as some of his problems.

Uncle Ibrahim would keep quiet and listen to him. He would then go to open his small wooden box to get a book from inside and ask Jade to hold any two pages with his eyes closed.

Uncle Ibrahim would read this two pages and discussing them with Jade.
Years passed by until Uncle Ibrahim became 67 years old and Jade became a young man of 24. The relationship grew and became stronger until the death of Uncle Ibrahim.
In his Will, Uncle Ibrahim had ordered his sons to give Jade the wooden box with the book in it, and so they did as was instructed.

At that point Jade cried so much that people in the Streets would see his swollen face due to his excessive crying, and Jade did not focus his concentration on the wooden box being given to him.

One day Jade faced a huge problem and he remembered his old friend, saying to himself:
"Ooooh! I wish you were here Uncle Ibrahim, to open for me your wooden box and read for me that fantastic book and ..."

Suddenly he remembered the box which was given to him!
He rushed to find it and upon opening it he found a small piece of paper witten in Arabic advising him to go to the Tunisian friend and ask him to read two pages from the book within it.
Jade asked this friend about this great book only to be told that it was
'Al Qur'aan Al Kareem!

Jade became a Muslim and continued his higher studies and changed his name to Dr. JADDALLAH AL QURAANI.
This man became one of the great Daii of Islam in the whole of Europe.

He converted over 6,000 Jews and Christians to Islam.
When asked about his happiest moments he said:
"When I convert someone to Islam I feel I have compensated part of the good done to me by Uncle Ibrahim"

He also said:

"Uncle Ibrahim stayed with me for 17 good years and he never told me that I am a Jew and he is a Muslim...He never told me that I am a Kaffir.

He did not even tell me that the book he was reading was the Glorious Qur'aan untill he tied me with his skills to it!"
And on top this up his motto was:
"It is our duty to struggle and it is not a must to succeed!"

Read more

Second Hadeeth Of The Day

_Imām Ibn Qudāmah -rahimahullāh-_
Said:

It will be said to him on the Day of Resurrection:

_اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا_

_Read your book; your own self is sufficient this day as a reckoner against you._

*Suratu Al-Isrā, verse 14.*

He will respond by saying:

what a book is this, which doesn't omit the small deeds nor great ones, but records them all?

It will be said to him:

Indeed, in dunya - which you were mesmerized with its pleasure and amusement and behaved arrogantly with his blessings - Two Angels were assigned to you so they can keep in record your words, actions be it the smallest and greatest ones, however, you were heedless of this acts and you have forgotten them as if those your actions never took place, but Allāh Ta'āla Has recorded them.

Thus, today, you shall account for your actions, and if not, you will be dragged to hell.

Therefore, if every person on earth will account for his deeds on the day of Resurrection, then being arrogant on earth has no benefit.

And if unfortunately, he was at last dragged to hell, then his situation on this great Day is worse than that of the animals, for the animals will be turned to sand, thus, they have nothing to face of accountability.

Hence, why should man behave arrogantly meanwhile he doesn't know whether he will be  forgiven for his a sins or he will be held responsible for them.

And who can guarantee himself security from punishment for the sins which he has committed?

In addition, his similitude is as though a man who has committed an offence against his king which he deserves to be punished by receiving hundred stroke of lashes. He was then detained in prison so that he can have his due punishment for his act. Therefore, do you think in this lowly situation of his in prison he will dare act arrogantly to those with him in the prison?

The dunya in itself is nothing but a prison. The sins committed by man in it deserves punishment except if he was forgiven and covered with the blessings of Allāh Ta'āla.

As for knowing the greatness of Allāh Ta'āla, it is enough for him to take a look deeply at the Mightiness of Allāh Ta'āla and the wonders of what He created. This is the treatment for uprooting arrogance from its root.

As for actions towards its treatment, is for him to humble himself to Allāh Ta'āla and His servants. And this is done by holding firm to the characters of the noble and humble ones, and we have already explained the manners of our beloved Rasūl sallallāhu a'layhi wasallam in this regard, and his humbleness and beautiful characters.

Allāhu A'alam! Bārakallāhu fīkum!

Read more

Hadeeth Of The Day

Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah

Narrated Jabir bin 'Abdullah
(Radi-Allahu 'anhu):

Allah's Apostle said, "I have been given five things which were not given to any amongst the Prophets before me. These are:

1. Allah made me victorious by awe (by His frightening my enemies) for a distance of one month's journey.

2. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and a thing to perform Tayammum. Therefore my followers can pray wherever the time of a prayer is due.

3. The booty has been made Halal (lawful) for me (and was not made so for anyone else).
4. Every Prophet used to be sent to his nation exclusively but I have been sent 1o all mankind.

5. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection.)

Bukhari Vol. 1 : No. 429.

   *Benefits of The Hadeeth*

1. Knowledge of the excellence of Prophet Muhammad (S.A.W.) over all other prophets of Allaah.

2. Knowledge of the preference of prophet Muhammad regarding the five things mentioned in the Hadeeth.

3. Knowledge that prophet Muhammad was sent to the whole of mankind unlike the other prophets.

4. Permissibility of performing purification with the earth surface (Tayammum) when there is no water or there is inability to use it.

5. Permissibility of performing Salaah any where on the surface of the earth (except graveyards and toilet).

6. Knowledge of the intercession of prophet Muhammad on the Day of Resurrection (for only the Muslim sinners, that believe in oneness of Allaah).

7. Knowledge that returning to the original message (Tawheed) will strengthen the Muslims and instil their fear in the heart of their enemies.

Read more

MATA IRI BAKWAI KARKU AURE SU

1-Al-Annaanah: Itace mace mai yawan karyar ciwon kai ko kuma ciwon wani abin daban, Alhali kuma karya take yi, Babu Abinda ke damunta,
To tun kafin ka Aureta Idan ka gane ta da wannan halaye na karyar ciwo don cimma wani manufarta to kayi hattara.

2-Al-Mannaanah: Mace mai yawan gori ga mijinta musamman idan tayi masa kyauta, ko tayi wani aikin dashi ya sata, wanda za kaga tana yawan cewa
"na yi maka kaza da kaza ai" haka ma ranar nan nayi maka kaza ai"
To idan ka gane ta da haka to kayi mata Nasiha idan taki dainawa to kayi hattara.

3-Al-Hannaanah: mace mai yabon 'ya'yan tsohon mijinta a gaban sabon mijinta wanda za kaji tana cewa "ai yaran tsohon mijinta sun fi naka yaran" da dai sauran cin fuska, to ka hakura da ita yafi alheri.

4-Kai' Atul Qafaa: Macen da take da "bad record" wanda ya kai ga duk jama'a suna ganinta da mummunan hali da rashin kima to kayi hattara da auren irin wannan mata.

5-Al-Haddaaqah: Macen da idan taga wani abu wanda take so sai ta tilasta ta takurawa mijinta yasai mata kota halin kaka itadai yasai mata. Yawanci ana gane su saboda sune tin kafinka Auro su zaka ga tana damunka da sai ka sai mata kaza ko sai ka bata kudin anko da dai sauransu,to kayi hattara da auren irin su.

6-Al-Shaddaaqah: Macen da take da yawan surutu, ta yadda bata rike sirrin mijinta, Ana gane irinsu idan suna Yan Mata,
domin sune da zaran kayi sirri dasu za suje suna fadawa kawayensu.

7-Al-Barraaqah: Mace mai yawan bata lokacinta a rayuwa wajen yin kwalliya,wanda zata dauki tsawon awanni tana shafe-shafe kamar zata canza halittar ta.
Kayi hattara da Auren irin wadannan Inji Sheikh Uthaymeen.

A Duba littafinnan mai suna "A Concise Manual OfMarriage By Shaikh Muhammad Ibn Uthaymeen".
Bawai Aurensu Haramun bane, Shaikh Uthaymeen Yana baka shawara ne akansu, daka auri irinsu
Gamma ka hakura yafi maka Alheri.

Read more

Tuesday, 26 December 2017

Download PES 2018 Pro Evolution Soccer Apk For Android


Play against your friends in the brand new season of PES!

NEW FEATURES TO MAKE MATCHES MORE EXCITING

The authentic footballing action of "PES" has been upgraded with data to match the start of the 2017-2018 season!
With the new "Friend" feature, you can enjoy online matches in real-time against your friends whenever and wherever you like.

If you want to play casually against nearby friends, now you can with "Local Matches" and "Local Leagues", where you create an original tournament. Enjoy heated matches against your friends and clinch the top spot!

Starting with D. BECKHAM and with more legendary fan-favourites set to come, there's never been a better opportunity to create your ultimate dream!

Matches have been improved with the addition of new gameplay features, such as the Chip Shot and Controlled Shot.

There's also been a big overhaul to the game's sound and visuals.

THE PES 2018 MOBILE EXPERIENCE

Take total control of every action on the pitch in a way that only the Pro Evolution Soccer franchise can provide!

Natural Player Movements, Precision Passing and In-Depth Tactics bring the true experience of the beautiful game to your phone!

SWIPE TO PASS! TAP TO SHOOT!

Controller actions have been optimized to make playing on your phone feel as smooth and exciting as a PES action game should! Utilize PES "Advanced" controls for precise passing and controlled shooting. "Classic" virtual pad controls are also available.

Master your technique and feel the excitement of scoring the winning goal in the Ultimate Action Soccer Game!

BUILD YOUR WINNING ELEVEN TEAM

Acquire players through Scouts, Agents or the Scout Auction.
Choose the best players to fit your unique tactics.
Every player is unique and every match is a new experience!Create your very own team and play right away!

OFFICIAL CLUB PARTNERSHIPS

Scout and Recruit thousands of Football Stars from the best teams in Europe, South America and Asia.
Prepare to feel what it takes to play with or against Stars like
L.MESSI, L.SUÁREZ, INIESTA, PIQUÉ and O. DEMBÉLÉ.

THE OFFICIAL "UEFA CHAMPIONS LEAGUE"!

Experience official visuals from the "UEFA Champions League" as you compete against the top teams in Europe.


[System Requirements]

This app is an online game.  Please enjoy the game with stable internet connection.

[Title display]

If you select Japanese in the language settings of the game application, [Winning Eleven 2018] will be displayed. If you select other than Japanese, [PES 2018 PRO EVOLUTIPlay against your friends in the brand new season of PES!
Click here to download 

*Downloading under Wi-Fi is strongly recommended.


Read more

Download Programming Hub Apk To Learn CCS, HTML,And more programming languages for free


Programming Hub is your one-stop solution to learn all the top programming languages - anywhere, anytime!
With a huge collection of programming examples, complete course material and compiler for practice, all your programming needs are bundled in a single app for your daily practice.

What all programming languages you can learn?

C Programming:C programming is a powerful general-purpose language.If you are new to programming then C Programming is the best language to start your programming journey.In practical C programming is used in Embedded stuff, Systems programming.
C++: C++ is used nearly everywhere for everything from systems programming,numerical and scientific computing,web development,writing compilers, console games, desktop applications and so on.
Java: Java is an object-oriented, general purpose,high-level programming language.Today Java is being used to develop a range of software like web applications, J2ME Apps, Embedded Space, Android, Big Data analytics, etc.
HTML: HTML is the standard markup language for creating web pages and web applications.HTML is most commonly used as the format for online documents i.e web pages.
Javascript: JavaScript is a programming language that is run by most browsers.
R Programming: R is a programming language and software environment for statistical analysis, graphics representation and reporting.

Other Languages Include

★CSS
★VB.net
★C# (C Sharp)
★Python 2.7
★Python 3
★Linux Shell Scripting
★R Programming
★Swift
★SQL
★Jquery
★Assembly 8086

What features do we have?

EXAMPLES: over 1800+ programs in 17+ languages and counting, programming hub has one of the largest collection of pre-compiled programs with output for practice and learning. We update the program repository regularly based on user's feedback.
COMPILER: HTML, CSS, Javascript have an offline compiler for learning and practicing without needing any internet connection. And for other languages like Java, C programming, C++ we have online console compiler which will help you enhance your coding skills from your smartphone anytime, anywhere.
COURSES: To make your learning more interesting and less boring, our experts have created precise and to the point course material which will help you learn the language in a better way. It's the best place to understand concepts and start coding using the compiler.This section is the best place to revise before your exams.

Other Features to improve your learning experience includes:

1. Share Programs with Friends.
2. Offline Use(once a language is downloaded, the app works offline).
3. Quick Search for programs.
4. Categorized View for programs.
5. No Harmful Permissions required.
6. Periodic Updates with new programming examples and course content.
7. UI translated into 13 regional languages.
8. Feedback and new program addition request.

Get even more with Programing Hub Premium:

★ Unlimited Compilation for Playground.
★ Night Mode
★ Full-Screen Mode for Programs
★ Wrap Code for Programs
★ Ad-free

Permissions Required:

Identity/Contact:
We have implemented user sign in (social and default sign in) feature. This feature requires access to accounts on the device.

Photos/Media/Files.
Click here to download 

The App store app data on your SD card so that you can use it off-line(programs and references). If SD card is not present, data is stored in Internal memory.
Read more

Monday, 25 December 2017

CELEBRATING CHRISTMAS OR WISHING THEM MARY CHRISTMAS AS A MUSLIMAs a Muslim, u are not allowed to either celebrate nor wish them mary Christmas. Why? Because is a form of a great Sin known as “SHIRK (Associating Allah with someone or something)”. REMEMBER that there is nothing like “ALLAH KNOWS MY INTENSION, OR MY INTENSION IS PURE” in matters regarding SINFUL ACTS (except in a certain condition mentioned by Allah in His Book, Qur’an).
The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) said:
“He is not one of us who imitates people other than us. Do not imitate the Jews and Christians.” (At-tirmidhi)
“According to another version: “Whoever imitates a people is one of them.”  
 (Abu Daawood 3512).

This is a clear INDICATION that it’s HARAM to imitate them. Because when u celebrate Christmas is same as u also believes Prophet Isah/Jesus (May peace be upon Him) is a God or a son of God. Furthermore, when u wish them mary Christmas is same as u believes there is nothing wrong in what they are doing REGARDING THE ISAH (peace be upon Him) AS A GOD OR A SON OF GOD.

Have u forgotten what Allah said regarding this??:
‎وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا
And they say: The Beneficent Allah has taken (to Himself) a son.

‎لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا
Certainly you have made an abominable assertion

‎تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
That the Heavens are well-night to explode at it, and the earths to burst apart, and the mountains to fall down crumbling.

‎أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا
That they ascribe a son to the Beneficent Allah.

‎وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
While it is not worthy of the Beneficent Allah that He should take (to Himself) a son.

‎إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا
There is no one in the heavens and the earth but will come to the Beneficent Allah as a servant.
(Suratul Maryam, Verse 88-93...Ch19:V88-93)

In Conclusion, as a true Muslim, u should try your possible best to avoid involving yourself in what u have or have no knowledge of. Don’t let yourself be among those who the Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) described from the Hadith narrative by Ibn Umar, as:
"لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟؟"
(البخاري ٧٣٢٠، مسلم ٢٦٦٩).

“You will indeed follow the ways of those before you, hand span by hand span, and an arms length after another. Even if they enter into a lizard’s hole, you will follow them.’ We (the Sahaba) asked, ‘Is it the Jews and the Christians?’ He replied, ‘Who else?” 
(Bukhari 7320, Muslim 2669).

We ask Allah to guide us to His right Path 🙏🏿.
Read more

Dear Mother Thankyou For Everything


Dear mother when you shout for Safiyyah to help you cook and set the dinner table please remember to call Ridhwan to assist you aswel. How is he going to learn to serve himself if you have been serving him for two decades?
Dear mother when you scream at Fathima for not making her bed or for throwing her wet towel on her bedroom floor please remember that 5 minutes ago you were waiting for Suhail to wake up so you could clean his room which looked like a tornado hit it. How is he going to learn to tidy up his personal space if you keep doing it for him?

Dear mother when you check Halimahs phone as you have become suspicious of her spending too much time texting please remember to also ask Idrees to hand his phone over for you to examine. Why is he allowed to be on his phone 24.7 without you becoming suspicious?
Dear mother when Amina hands over her report card to you and your face saddens with disappointment as she scored two Bs please look closely at Ahmeds report card as he did not even achieve a single A, yet he was congratulated for passing. How would he improve if you do not encourage him to do better?

Dear mother when you angrily question Habiba for arriving at home five minutes late from campus please give Hameeed a call and ask him why is he two hours late. How would he learn to respect and value boundaries if you do not set any for him?

Dear mother when you yell at Alia for not attending family functions with you please ask Ali to accompany you to the next family gathering aswel. How would he recognise and socialise with your family if he is allowed to stay at home alone all the time.

Dear mother when you advise Faheema about her duties at home after marriage, her responsibilities as well her loyalties after nikkah, towards her husband and his family please give Faraaz the same advice. How will he know how to assist his wife, respect his in laws, be a responsible husband, father and son in law if you do not advise him?

Dear mother when you reprimand Hannah for raising her voice or back chatting when she is angry please do not ignore Hamzahs disrespectful behaviour and anger control issues. How would he learn to control his anger, be gentle, kind and caring if you do not acknowledge his faults?

Dear mother when you speak to Naeema about zinah, sexual abuse, rape, physical abuse, emotional abuse, relationships, drugs, bad influences as well as indulgences please do have that talk with Khalid. How would he learn to respect a woman's body, mind and soul if you do not teach him. How would he learn to protect himself from evil if you do not teach him?

Dear mother when you remind Raeesa to read her salaah, fast in Ramadaan, cover her body, recite the Quraan and hadith please remind Muhammad to do the same. How would he become an asset to you as well as the Ummah if you do not inculcate the love for Islam in his heart?

Dear mother remember the boy have been blessed with from Allah is your son today, a student of life tomorrow, a wonderful husband to a beautiful lady and an amazing father to your grandchildren in the future. Insha-Allah. Raise your sons to be independent and efficient, do not make your sons so dependent on you that they find themselves unable to cook, clean or take care of their daily chores without assistance. The Prophet Muhammad (S.A.W), mercy upon mankind yet he did his own chores. Why are we following a tradition and culture that cripples men by not allowing them to serve themselves. Today there are some men who will not even eat if their food is not cooked, served and dished out to them into their plates. This is a sad reality of generation of boys who feel entitled to everything being done for them by the females of their household. This is a sad reason for the breakdown of many marriages as the husband expects to be served by his wife just as he was served all his life by his mother and sisters.

Dear mother let us change this mindset, let us raise respectful, responsible , successful, understanding, caring, loyal, humble and kind men who will be a means of comfort, peace, happiness. Ameen.
Dear mother do not set double standards as this will cause chaos and destruction in your home.
Dear mother we have the best example, let us raise our sons in accordance with the beautiful Sunnah of our beloved Prophet Muhammad (S.A.W).

Dear mother let us raise good men.
May Allah bless us mothers with strength, love, wisdom, patience and understanding always.
Read more

THE FIGHT FOR HIJAB IS NOT ENOUGH: ISLAM NEEDS MORE.


Part 1.

All Praise is due to Allah, we praise Him and we seek His forgiveness and assistance. We seek refuge in Allah from the evil in ourselves and the evil of our actions. Oh Allah, we ask you to send our salutations and prayers upon Your servant and messenger Muhammad (PBUH), and his family and companions.

I have strong feelings that everyone reading this piece knows about the Hijab controversy that happened last week at International Conference Center, Abuja. Being a Muslim is one thing, being a Muslim leader is another thing, owing to the fact that the latter group has more burden to discharge. After the Hijab case, we want His Eminence Alh. Abubakar Sa'ad III, the Muslim Lawyers Association of Nigerian, Muslim Teachers Association, Muslim Students Society, Senate House Committees on Education and Religious Affairs and all other Muslims stakeholders to come together in their various capacities and fight for the following rights in a bid for beating the odds:

1- Pause/suspend lectures when it is time for prayers especially Zuhr and Asr that happen during lecture hours.
I refer you to: “Verily, As-Salat is enjoined on the believers at fixed hours.” [An-Nisa: 103]

2- Muslims should be allowed to go and pray during exam and all the minutes they spent should be added to them. ~ibid

3- Ta'azir punishment should be set out on all Muslim students that don't dress decently in various schools and campuses.
I refer you to: "O you who believe, save yourselves and families from hell..." [At-Tahrim: 6]

4- Muslim pupils/students should be exempted from wearing short and/or three-quarter skirt in their various schools being primary and/or secondary.
I refer you to: The Prohibition on Wearing Nude Dress: Sahih Muslim Hadith 5310 narrated by Abu Huraiyra (R. A.)

5- Muslim students in primary and secondary schools should cover their heads and hair and should be exempted from wearing caps or beret so that they will grow with the attitude of covering their bodies.
I refer you to: "O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies" [Qur'an 33: 59]

6- Before 12:00 noon lectures should stop on Friday to enable Muslims get home and prepare for Jumu'a prayer.
I refer you to: The benefit of going to Jumu'a early, see Riyad-us-Saliheen – Hadith No : 1155

The truth is we are lacking in moral upbringing of our children, siblings and wards under our care in the name of civilization. We care less when they wear short skirts to their various schools whereas, we forgot that whatever a child grew up doing will hardly leave him at maturity. The mistake of ladies not covering their bodies and not dressing decently often starts from childhood.

About prayer, it is pertinent to note that praying on time is the best form of worship. As section 38 of CFRN 1999 grants right to freedom of religion, Muslims should be allowed to pray on time as prayer is the best form of worship and it separates between Muslims and non-Muslims.
I refer you to: Sahih Muslim: Kitab ul Iman: Book 001, Number 0147.

Oh Believers, fear Allah and be aware of Him. Allah says: “And have fear of the Day when you shall be brought back to Allah. Then every person shall be paid what he earned, and they shall not be dealt with unjustly.” [Surah Al Baqarah : Ayaah 281]

Beware that in our personal and official capacities Allah will ask us about what we have done to help Islam. The Prophet (PBUH) said "Each one of you is a shepherd. And each of you will be asked about your flock." - Hadith 37, Riyad Al-Saliheen of Imam al-Nawawi]

The issue about dressing in our various schools and times of lectures that conflict with prayer times are too big to left unquestioned by Allah on the day of judgement. Those in authority have the better means of fighting this for us,  but in essence it is my, your, her, his, their and our responsibility to put things in place.

Ma'assalam.

Read more

It's Monday Again Alhamdulillah ... As We All wake-up This Mormon, Let Us Realize That


When we value what we have,
we make what we have more valuable.

When we care about what we're doing,
we make what we're doing much more effective.

When we do even little things with great love, then only goodness flows from our effort.

Give the best of ourselves to that moment aиϑ that moment will become filled with great treasures.

The key to it all is: SINCERITY
Doing it all, ONLY for the pleasure of Allāh Subhānahu Wa TA'ALA....as sincerity is doing what's right when no one is watching...that is indeed true taqwa (Allah consciousness)

" As long as one follows the right way, one should never be concerned about the reproaches of those who like to find faults."
[ Ibn Qayyim RAHIMAHULLAH]

So always remember: DON'T BE;
UNFAITHFUL, UNGRATEFUL,
UNRELIABLE NOR BE COMPLACENT...
And U Will Never Know What Problems & Difficulties Are Because Ur Efforts Will All Be Just For Allāh.

Read more

Please laugh Small - ENGLISH LESSON

Teacher: Today, we'll talk about question tags. Here are examples:
1. She is coming, isn't she?
2. They have eaten, haven't they?

Now, who can give me another example?

Abu: Sir! Na Yam we go chop today, chopn't we?

Teacher: What kind of sentence is that, please who can help correct him?

Akpos: Sir! Na yam we go chop today, yamn't we?

Teacher: You guys must be stupid! Must you joke with everything? Óyá, Emmanuella! I know you're brilliant. Give us an example.

Emmanuella: Na motor go kill our teacher, killn't him?

Teacher: Na motor go kill your papa, papan't u?

You are now laughing. Laughin't u?😀😀😀😀😀dont laugh alone put a smile on someone's face.
Putn't you?

Read more

Sunday, 24 December 2017

Download Action Director App For Easy Movie Maker, Edit Video Fast and Share Videos Quickly


ActionDirector is the only video editing app you need to record video, edit videos, apply video effects and share with friends. Create video from the app, with a helpful movie editing tutorial guiding you as you add action movie effects and edits.

Record the next viral video or action movie hit with ActionDirector! Edit and crop videos, add music to video to create your own soundtrack, and highlight video projects you’re proud of on social networks and messaging apps! Effects for videos are built-in so you can make every video look professional.

ActionDirector’s Ultra HD 4K video editor lets you edit videos on your mobile just like you would on a desktop. Action movie effects highlight key moments, with slow motion and speed edits helping you increase the excitement with a simple slider. You can even add repeat and rewind video effects to your clip to create the ultimate video.


ActionDirector Features:

Make Videos
★ Create video – Record video with ActionDirector and begin editing right away
★ Video maker lets you go right into editing after you finish recording
Edit Videos
★ Effects for videos make any project come to life
★ Edit video color and apply brightness, contrast and saturation adjustments
★ Record video with music from your own library
★ Trim and cut to focus only on the shots you want
★ Video filters make every shot pop
★ Over a dozen transitions for you to add to your videos
★ Add text and titles with shadow and border
★ Add animated stickers
Action Movie Effects
★ Slow motion and fast motion let you highlight the action with precise speed controls
★ Highlight video to replay or rewind
★ Add and mix your own background music
Share Videos
★ Produce, upload and share Ultra HD 4K video via social networks or messaging apps.
Make videos, add video effects, trim and cut video, and even add your own text and music to videos, all with the ActionDirector app! Download today and start directing!
If you want more then be sure to check out ActionDirector for desktop. Featuring a range of preset themes, lens and color corrections, video stabilizer, and even more action effects including stop motion, it is the only software you’ll need to create an effect-rich viral action video.

[SYSTEM REQUIREMENTS]

Android 4.3 (Jellybean) and above
Works best with:
Qualcomm Snapdragon 800 or higher
Samsung Exynos 7420 or higher
Nvidia Tegra K1 or higher
MediaTek P10 or higher

[SUPPORTED FORMATS]

Video:H.263 (.3GP, .MP4, .MKV), H.264 AVC (.3GP, .MP4, .MKV), MPEG-4 SP (.3GP, MP4, MKV), VP8 (.MKV)
Music:WAV, MP3, MP4, M4A, AAC

Download It Below
Click here to download the app 

Read more

Friday, 22 December 2017

How to Create WordPress blog posts and pages


Creating a post in WordPress is really simple.

•Login to the WordPress dashboard by visiting www.yourdomain.com/wp-admin
•Click on ‘Add New’ from the ‘Posts’ menu once you are inside the WordPress admin panel
•There are four main and important sections in a post that you should fill in before publishing the post 

  1. The post title
  2. Post content
  3. Tags
  4. Categories


•Give the post a nice title.
•Add the post content in the content section.
•Add relevant tags for this post.
•Add the post to the relevant category (Create a category if a relevant category doesn’t exist).
•Publish the post by hitting the ‘Publish’ button.
Few Post Editing How Tos
•To add a more tag in the post just position the cursor at the appropriate place then click on the ‘Insert More Tag’
•To create a header text just select the text then chose the desired Heading style
•To insert bulleted list just click on the Ordered List button
•To add the post to a Category just tick the desired category from the categories list
•If a relevant category doesn’t exist then click on the ‘Add New Category’ and add it
•To add relevant tags just type in the Tags in the Tags box
•To save the post just click on ‘Save Draft’ anytime
•To insert an image to the post, just click on the ‘Add an Image button
•To add/embed YouTube video into your WordPress post simply copy the embed code from YouTube and paste it into your post in ‘HTML’ View. (It’s important that you paste the YouTube code in ‘HTML’ view and not the ‘Visual’ view)

Good Practice Tips

•Save the post frequently (just in case something goes wrong and you lose power to your computer)
•Always preview the post before publishing to make sure it looks exactly the way you want it to look.
•Check spelling. (Reading an article full of spelling mistakes can be very annoying)
•Do a proof reading and fix the grammatical errors if any.
•Use the ‘All in all SEO’ WordPress plugin to optimize the post for search engines.
Read more

Thursday, 21 December 2017

How To Change your phone Looks Like A Computer with Computer Launcher.

 
Insurance

Are you looking for the computer launcher style windows launcher for your android phone? You love the new style of windows 10 launcher? Are you getting bored with Android's User Interface and want to enjoy Windows launcher on your Android phone? 

Computer Launcher for Windows 10 is here for you (Inspired by Windows 10®). Clean and energy efficient windows Launcher. Customize your phone with unique look and feel with the smooth and fast. Surprise your friends with new look style windows 10 of your Android.
Launcher Win 10 is an excellent app for you to experience the Computer Launcher Metro UI for Windows 10 PC Launcher on your Android devices. Computer Launcher will make your Android phone home screen looks like a Desktop launcher style windows 10

Custom Desktop Computer Design
Customize your phone with unique look and feel of the fastest launcher win 10. Amaze your loved one with computer launcher look of your Android and also share it with your loved ones.

Windows File manager style windows 10
Support File Manager you can search and explore your files and Folders, Copy, Paste, Zip/Unzip, RAR, Delete Files, Share Files and can do lot more... with style windows launcher 10. You will be amazed at the interface that resembles my computer's windows directory. Windows 10 launcher is awesome!

Windows Sharing files and folders
Share your files and folders with other users of computer launcher over Wifi network. Access your files everywhere over FTP/LAN.

Windows 10 Recycle Bin
Recycle Bin of windows 10 has been brought to your phone, you can put the file in the recycle bin and completely delete the file at another time

Theme style Windows 10: Manage applications under window style

Start Menu for Windows 10 Launcher: The special feature of the computer launcher win 10 is that the start bar is designed similar to the start bar on windows 10.

Taskbar for windows 10: Pin to taskbar your favorite application, recent application, quick access phone, mail, and default browser.

Action Center. Notifier Center: Like windows 10 launcher, the computer also has a action center bar. You can check the notice of application or system with Notification Center.

Windows Quick Setting: You can quickly toggle the basic settings such as: wifi, airplane mode, screen brightness, turn on the flash, Auto rotate, kill task to increase the speed of the phone.

Features of computer launcher

- Android application in Stylish Tiles - In Start Menu
- Best application are available on One Click - Create Shortcuts of most used application on Desktop by press and Hold Feature.
- Easy Navigation to the Apps
- Built-In support of File Explorer in windows 10 theme
- Create Folders, Cut, Copy, Paste, Move, Share etc.
- Listing of all of your drives, SD Card, Storage, audio and video files and pictures in PC style.
- put the files to Recycle Bin and delete later in window launcher style
- Built-in ZIP support allows you to decompress or extract ZIP/RAR files.

Windows 10 Theme is specifically for computer launcher also contains most fabulous wallpapers. Most types of themes you like, system, abstract, pets & animals, tech, cartoon, love, nature, sport, auto & vehicle, festival & holiday, landscape and so on. Anything you dream of can be put into your phone. This PC Launcher theme is the best computer launcher style windows launcher on Google play.

Enjoy the look of your computer on the telephone computer launcher for windows 10. Use the utility that brings the launcher computer style windows launcher experience with your phone.

If this application gives you the comfort and convenience, comment below. We will be very happy to update you more. Thank you for using computer launcher style windows launcher.
Read more

Wednesday, 20 December 2017

WordPress Theme Choosing Tips and Resources

 
   Choosing a WordPress theme that will go good with the content of your blog and will stand the test of time is not an easy task. Sometimes it takes days for me to find that ultimate WordPress theme that I really like and has all the essential features that I want. I spend more time choosing a theme upfront even though the WordPress theme of a Blog can be changed anytime is because sometimes it can be a hassle to change the theme in the middle when I have made a lot of custom changes to the existing WordPress theme.

What to Look for When Choosing a WordPress Theme

Non Technical side of things

The first thing to pay attention to when choosing a WordPress Theme for your blog is the look and feel of the theme. Look and feel of a theme is very important. You want your visitors to feel comfortable when browsing your site. I try not to choose a theme that hurts the eye at the first look. The theme also gives your visitor an idea about your blog’s content. So try to choose a theme that’s relevant to the content. For example, if your blog is about Christmas then try to choose something like the following:
I would avoid choosing a theme like the following for the Christmas blog as it doesn’t give a Christmas expression:

Possible Bad choice of theme for a Christmas Blog

The second thing to look at when choosing a theme is the theme layout like how many columns it has, does it have a bottom bar? etc. The reason I think the theme layout is important is because if you are thinking about earning money from your blog later by selling ad space for example then a theme with three columns may give you more space than a two columns theme.

Finally, you want to look at the different pages of the theme (single post, pages, archives, categories etc) and make sure it doesn’t have any major flaws. Make sure that the body content section has the same width, the sidebar is visible etc.

Technical side of things to look for in a theme

Make sure the theme has valid code by default. Run your website through a Markup Validation service like W3C with a default setup of the theme. You don’t want to start with a WordPress theme that has coding error in the default setup.

Make sure that the WordPress theme you are choosing supports latest WordPress features like Widgets, Tags etc.
Remember, even though most of these theme related flaws are changeable but you may end up spending a lot time fixing it when you can save all those valuable time just by choosing a theme that already has the things you want by default.

Where to Find Your WordPress Theme

When looking for a WordPress theme, the first place to go to is the Official WordPress Theme Directory (There are thousands of themes to choose from)

Below is a list of some websites with some nice themes that I have discovered so far:

A collection of Nice WordPress Themes (http://www.siteground.com/wordpress-hosting/wordpress-themes.htm)
45 Beautiful WordPress Themes (http://sixrevisions.com/wordpress/beautiful_wordpress_designs/)
83 Beautiful themes you probably haven’t seen (http://www.smashingmagazine.com/2007/02/09/83-beautiful-wordpress-themes-you-probably-havent-seen/)
15 High Quality Premium-Like Free WordPress Themes (http://www.noupe.com/wordpress/15-high-quality-premium-like-free-wordpress-themes.html)

Read more

Monday, 18 December 2017

List of the Best and Must Use WordPress Plugins


This page has a list of some of the best WordPress Plugins out there. Check out this list of top WordPress plugins and find out which plugins you should be using to improve your blogging efficiency.

Comment Spam Prevention

Akismet – best guard against comment spam for WordPress blog!
Database and File Backup Plugins
BackUpWordPress – BackUpWordPress will back up your entire site including your database and all your files on a schedule that suits you.
Search Engine Optimization (SEO)
All in One SEO Pack – Out-of-the-box SEO for your WordPress blog. Install the all in one seo pack or the “WordPress SEO by Yoast” plugin (you don’t need to install both).
WordPress SEO by Yoast – Yoast’s all in one SEO solution for your WordPress blog: SEO titles, meta descriptions, XML sitemaps, breadcrumbs & much more.
Google XML Sitemaps – This plugin generates a XML-Sitemap compliant sitemap of your WordPress blog. This format is supported by Ask.com, Google, YAHOO and MSN Search. The SEO plugins listed above can also do the sitemap for you.

Blog Security Plugin

All In One WP Security & Firewall – The All In One WordPress Security and Firewall is the ultimate security plugin that will take your WordPress site’s security to a whole new level.
BulletProof Security – BulletProof security plugin offers website security protection against: XSS, RFI, CRLF, CSRF, Base64, Code Injection and SQL Injection.
Wordfence Security – The Wordfence WordPress security plugin provides free enterprise-class WordPress security.

Blog Statistics Related

Google Analytics Dashboard for WP – Displays Google Analytics reports in your WordPress Dashboard. Inserts the latest Google Analytics tracking code in your pages.
Google Analytics – Enables Google Analytics on all pages. This one seems to be simple and does the job. However, the developer doesn’t seem to be very responsive.
Google Analytics for WordPress – This plugin used to be really good but since the original developer sold this plugin, it has gone downhill (many users have reported to us that it doesn’t work well anymore). So I would recommend you to use one of the other alternatives listed above.
WP Statistics – A comprehensive plugin for your WordPress visitor statistics (doesn’t use Google Analytics).

Caching Plugin

W3 Total Cache – The fastest and most complete WordPress performance optimization plugin. After you use the w3 total cache plugin you won’t go back to using WP Super Cache.
WP Super Cache – WP Super Cache is a static caching plugin for WordPress. It generates html files that are served directly by Apache without processing comparatively heavy PHP scripts. By using this plugin you will speed up your WordPress blog significantly.

RSS Subscription Related

FeedBurner FeedSmith – This plugin detects all ways to access your original WordPress feeds and redirects them to your FeedBurner feed so you can track every possible subscriber.
Add to Any: Subscribe Button – Helps readers subscribe to your blog using any feed reader.
Category Specific RSS Menu – A simple WordPress plugin to add category specific RSS subscription menu into your posts, pages, sidebars. Very handy when your blog covers multiple topic from non related subjects. This plugin was developed by me.

Contact Forms Related

Contact Form 7 – Contact Form 7 can manage multiple contact forms, plus you can customize the form and the mail contents flexibly with simple markup. The form supports Ajax-powered submitting, CAPTCHA, Akismet spam filtering and so on.
Contact Form – The Contact Form plugin allows you to implement a feedback form to a web-page or a post in no time.
Gravity Forms – Build and publish your WordPress forms in just minutes. No drudgery, just quick and easy form-building.
Social Networking
Social Media and Share Icons – Social media plugin which adds social media icons to your website with tons of customization features
Share This – This is a very useful plugin that allows your visitors to share a post/page with others. Supports e-mail and posting to social bookmarking sites.
Fat Free WordPress Social Share Buttons Plugin – This is a very simple and FAT FREE share button plugin that adds Google plus one, Facebook and Twitter share buttons to your blog posts.

For Google AdSense 

Simple Google Adsense insertion – Easy to use WordPress plugin to insert Google Adsense to your posts, pages and sidebar.
Google Adsense Plugin – Google AdSense Plugin allows you to set parameters of the ads displaying, such as format (text ad, image, text with an image or link), size, color of the elements in the ad block, rounded corners and the ad block position on the website.
Google Adsense – The AdSense Plugin enables you to easily use Google’s products – including Webmaster Tools – with your WordPress site.
Photo Gallery Plugin
NextGen Gallery – The most popular WordPress photo gallery plugin.
Gallery – Gallery is an advanced plugin with a list of tools and options for adding and editing images for different views.
E-commerce, Paypal Donation and Payment
WordPress Simple Paypal Shopping Cart – is a very easy to use plugin that allows you to sell products or services online in one click from your WordPress blog. Very useful when you want to sell eBooks or digital products from various posts and pages and need a WordPress Shopping Cart solution.
WP Easy Paypal Payment Accept – This is a very easy to use WordPress plugin to Accept donation or Paypal payment for a service or a product in one click. Handy when you are trying to put a customized payment widget on your site (you can add it to the sidebar or a page or a post of your blog).
WordPress eStore – This plugin provides a complete solution to sell products from your site. It is really good for selling digital products securely from your WordPress blog.
WordPress Donations Widget Plugin – The WordPress Donations Widget Plugin allows you to collect donation for a cause from your WordPress powered site.
PayPal for Digital Goods – This plugin allows you to use the PayPal for Digital Goods gateway to accept payment for digital goods. Provides inline checkout of digital goods.
Stripe Payments – A simple and lightweight plugin to accept payment on your site (for a product or service) via the Stripe payment gateway.

Membership Plugin

Simple Membership Plugin – The simple membership plugin lets you protect your posts and pages so only your members (free or paid) can view the protected content.
WordPress eMember – WP eMember is a feature rich membership plugin that can turn your existing or new WordPress site into a powerful membership site.
Affiliate Related
WP Affiliate Platform – WordPress plugin for affiliate recruitment, management and tracking. This plugin lets you run your own affiliate campaign/program and allows you to reward (pay commission) your affiliates for referred sales.

Software License Management
Software License Manager – This plugin allows you to create a software license management solution for your web applications (WordPress plugins, Themes, PHP based membership script etc.)

Other Very Useful Plugins

Yet Another Related Posts Plugin –  This plugin gives you a list of posts and/or pages related to the current entry, introducing the reader to other relevant content on your site.
Download Monitor – This plugin is very useful for managing and tracking your digital file downloads. You can track which file is being downloaded how many times and who is downloading them.
Executable PHP Widget – Like the Text widget, but it will take PHP code as well. Very handy for inserting custom ‘php’, ‘html’, ‘javascript’ in the sidebar.
Crayon Syntax Highlighter – A plugin to highlight any code in your posts or pages. very handy if you use example codes in your Blog.
Mailpoet Newsletters – Send newsletters, post notifications or autoresponders from WordPress easily, and beautifully.
WP-Polls – Adds an AJAX poll system to your WordPress blog. Allows you to easily include a poll into your WordPress’s blog post/page.
EWWW Image Optimizer – The EWWW Image Optimizer is a WordPress plugin that will automatically and losslessly optimize your images as you upload them to your blog.
WP Video Lightbox – The WordPress Video Lightbox plugin allows you to embed videos on a page using lightbox overlay display. This plugin can be used to display images, flash, YouTube, Vimeo, iFrame etc in a nice lightbox overlay.
This page will be regularly updated to keep the plugin list up to date and relevant. Please suggest your favorite plugins through the comment area below so I can check them out and possibly add them to this useful plugins list.

Read more
Realitytech